Blog

Nauka-Technologie-Przyszłość

2022

Pierwsze standardy kryptografii postkwantowej 

2021

Kosmiczny Szyfr

Hakowanie satelitów

2020

Rozpinanie kwantowej sieci

Czy Wszechświat jest komputerem kwantowym?

Splątanie kwantowe w nanosatelicie 

Co już potrafią komputery kwantowe?

Optyczny mózg

Wykładnicza strona świata

2019

Technologie kwantowe a cyberbezpieczeństwo

Esej o przemijaniu

Kwantowe technologie kosmiczne

Kwantowa dystrybucja klucza

Naukowe wyzwania a bezpieczeństwo Polski 

Dwanaście technologii jutra

Kauzalne Dynamiczne Triangulacje

2018

Zwarte przestrzenie fazowe

Esej o poznawaniu

Kwantowe cienie

Elementary quantum computing

Kryptowaluty-Kwanty-Kosmos

Rock et Science

Dualizm grawitacyjno-kwantowy

Kwantowa łączność satelitarna

Stany skupienia grawitacji

O symulacjach ludzkiego mózgu

Kosmiczna stacja paliw

Wszechświat na komputerze kwantowym

2011

Kosmiczna droga do kwantowej grawitacji

2010

The origin of primordial perturbations

Kosmologia i jej granice